Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır.

Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir. Kurumsal kimlik çalışmaları özetle firmanızın misyonunu ve duruşunu grafik çalışmalarıyla bulunduğunuz her ortamda kolayca öne çıkarabileceğiniz, profesyonel firma olduğunuzun ispatını sunabileceğiniz bir tasarım şeklidir.

Kurumsal kimlik tasarımı demek firmanıza ait olan logo, kartvizit, fatura, zarf ve CD gibi kullanım alanı yoğun ve bir o kadar önemli olan araçlarınızın tasarımıdır. Bunlar için yapılan grafik çalışmasının özgün ve sizi tanımlayıcı özelliklere sahip olması esastır.

Kurumsal kimlik tasarımı yapılırken Finike WEB olarak çeşitli yollar izlemekteyiz.

Bunları başlıca şu şekilde sıralayabiliriz;

• Firmanın yapısının anlaşılması 
• Hizmet verdiği alan
• Ürünleri ve bu ürünlerin özellikleri
• Kurumsal renk kararlaştırılması
• Hedefleri
 

Finike WEB olarak bu maddelerin tümünü inceleyerek firmalara en iyi ve uygun kurumsal kimlik çalışması hizmeti sağlıyoruz. Bu kurallar esas alınmaksızın hazırlanan bir kurumsal çalışmanın başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Yapılan çalışma ilgili firmanın kurumsal yüzü olacak, dışa açılmada ve akılda kalıcı olma yönünde en etkili güç olarak kullanılacaktır.